เผยคนไทยเสี่ยงมะเร็งลำไส้มากขึ้น

ในปัจจุบันสังคมไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพนั้นใช้ชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นและต้องแข่งขันกับเวลามากขึ้นทำให้การทานอาหารที่ไม่ได้สุขภาพมากขึ้นมีหลายๆคนไม่สามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้เนื่องจากปัญหาหลายๆอย่างทั้งในเรื่องงานและเวลา ซึ่งปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ขาดการออกกำลังกาย ปัจจุบันมีการพบว่าคนไทยเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งนับว่าเป็นมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่พบได้มากไม่ต่างจากมะเร็งตับ, มะเร็งเต้านม, มะเร็งปอด เลย ทั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเผยถึงสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยสาเหตุหลักๆมีดังนี้ ทานผัก ผลไม้น้อยลง ทางสาธารณสุขได้มีการสำรวจสุขภาพประชาชนตั้งแต่ปี 2552 พบว่าคนไทยมีการทานผักและผลไม้น้อยลงโดยเฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการบริโภคผักผลไม้ลดลงถึงร้อยละ 14 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีการแนะนำเรื่องการบริโภคผักและผลไม้ให้ได้ 400 กรัม/ต่อวันโดยเฉพาะผักและผลไม้สด นอกจากนี้ควรล้างให้สะอาดก่อนรับประทาน ทานเนื้อสัตว์และอาหารไขมันสูง อีกหนึ่งสาเหตุหลักๆของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งในปัจจุบันคนไทยหันมาทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมนูสเต็กต่างๆ รวมถึงเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปิ้ง ย่าง และเนื้อสัตว์ติดมันซึ่งเป็นสาเหตุของโรค รวมถึงโรคอื่นๆอีกมาก เช่น ไขมันอุดตัน,โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น ออกกำลังกายน้อย…

Social Jet lag อาการยอดฮิตของคนวัยทำงาน

อาการที่ตอนนี้คนวัยทำงานกำลังเป็นอยู่มาก หากรู้สึกง่วงนอน, อ่อนเพลียตลอดเวลาการทำงานซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้อาจเสี่ยงต่ออาการ Social Jet lag ซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นกับคนวัยทำงานจำนวนมากในปัจจุบัน ทั้งอาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นจากอาการเรียกว่า Jrt lag ซึ่งเป็นอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางข้ามโซนเวลาที่ต่างกัน เช่น เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งที่เวลาแตกต่างกัน ทำให้นาฬิกาในร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาการนี้มักพบบ่อยในคนที่เดินทางข้ามซีกโลก ทั้งนี้อาการดังกล่าวกำลังระบาดกับคนในวัยทำงาน ซึ่งศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า Social Jet lag อาการ Social Jet lag เป็นอาการที่ถูกระบุมาตั้งแต่ปี 2006 จากการศึกษาและวิจัยที่สถาบันจิตวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยมิวนิก ประเทศเยอรมนี ซึ่งระบุว่าอาการดังกล่าวเป็นภาวะร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียและง่วงนอนเรื้อรัง ภาวะนี้เกิดจากการที่ร่างกายพักผ่อนและตื่นนอนผิดเวลาซึ่งเกิดขึ้นส่วนใหญ่กับคนวัยทำงานเนื่องจากมีตารางเวลาตื่นนอน…