แสงสีฟ้าอันตราย ป้องกันได้ด้วยวิธีนี้

แสงสีฟ้า เป็นรังสีที่เกิดจากจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอสมาร์ทโฟนซึ่งหากมองติดต่อกันเป็นเวลานานๆส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อดวงตาซึ่งจะทำเกิดการเสื่อมของตาก่อนวัย ในปัจจุบันเรามักจะเห็นผู้คนเดินก้มหน้าตามองสมาร์ทโฟนตลอดเวลาซึ่งสมาร์ทโฟนเหล่านี้ก่อเกิดแสงสีฟ้าที่่ส่งผลต่อดวงตาได้ โดยเฉพาะการเล่นในเวลากลางคืนและปิดไฟห้องมืดสนิทยิ่งทำให้แสงจากหน้าจอกระทบดวงตาโดยตรงมีผลวิจัยหลายๆด้านเกี่ยวกับแสงจากจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ระบุว่าแสงดังกล่าวมีผลต่อการนอนด้วยซึ่งหากว่าเล่นมือถือ เล่นคอม รวมถึงดูโทรทัศน์โดยปิดไฟห้อง แสงดังกล่าวส่งผลต่อสมองซึ่งทำให้นอนไม่หลับได้ แม้ว่าเราจะห้ามไม่ให้ผู้คนใช้สมาร์ทโฟนได้แต่สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของดวงตาได้ดังนี้ ปรับความสว่างของหน้าจอ ควรปรับความสว่างหน้าจอให้พอเหมาะกับดวงตา ซึ่งการปรับความสว่างของหน้าจอนั้นจะช่วยถนอมสายตาในระดับหนึ่งคือ ควรลดแสงจากหน้าจอให้สามารถมองจอคอมได้โดยสบายตา รวมถึงไม่ควรปิดไฟเล่นคอมหรือมือถือจะทำให้แสงสีฟ้ากระทบสายตาโดยตรงมากขึ้น ควรติดแผ่นกรองแสงที่หน้าจอ แผ่นกรองแสงนอกจากช่วยถนอนหน้าจอที่ไม่เกิดรอยแล้วยังช่วยกรองแสงไม่ให้กระทบดวงตาโดยตรงอีกด้วย ดังนั้นควรติดแผ่นกรองแสงเพื่อลดการกระจายของรังสีจะได้ที่สุด โดยสามารถติดได้ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ และมือถือ สวมแว่นกรองแสงและพักสายตา การใช้แว่นกรองแสงขณะจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์โฟน ก็ช่วยถนอนสายตาได้โดยที่สายตาจะไม่โดนกระทบจากรังสีโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วยไม่ให้สายตาเสื่อมสภาพเร็วก่อนวัยอันควรด้วย นอกจากนี้แล้วควรพักสายตาโดยการละสายตาจากจอหรือพักโดยการหลับตาราวๆ 5 - 10 นาที นอกจากนี้การจ้องมองธรรมชาติอย่างต้นไม้ซึ่งสีเขียวของใบไม้ช่วยผ่อนคลายสายตาได้