Social Jet lag อาการยอดฮิตของคนวัยทำงาน

อาการที่ตอนนี้คนวัยทำงานกำลังเป็นอยู่มาก หากรู้สึกง่วงนอน, อ่อนเพลียตลอดเวลาการทำงานซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้อาจเสี่ยงต่ออาการ Social Jet lag ซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นกับคนวัยทำงานจำนวนมากในปัจจุบัน ทั้งอาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นจากอาการเรียกว่า Jrt lag ซึ่งเป็นอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางข้ามโซนเวลาที่ต่างกัน เช่น เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งที่เวลาแตกต่างกัน ทำให้นาฬิกาในร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาการนี้มักพบบ่อยในคนที่เดินทางข้ามซีกโลก ทั้งนี้อาการดังกล่าวกำลังระบาดกับคนในวัยทำงาน ซึ่งศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า Social Jet lag

อาการ Social Jet lag เป็นอาการที่ถูกระบุมาตั้งแต่ปี 2006 จากการศึกษาและวิจัยที่สถาบันจิตวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยมิวนิก ประเทศเยอรมนี ซึ่งระบุว่าอาการดังกล่าวเป็นภาวะร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียและง่วงนอนเรื้อรัง ภาวะนี้เกิดจากการที่ร่างกายพักผ่อนและตื่นนอนผิดเวลาซึ่งเกิดขึ้นส่วนใหญ่กับคนวัยทำงานเนื่องจากมีตารางเวลาตื่นนอน เวลาทำงาน เวลาเข้านอน เป็นแบบกิจวัตรอยู่แล้ว ซึ่งคนส่วนใหญ่จะตื่นนอนสายในช่วงวันหยุด หรือบางคนปาร์ตี้ในคืนวันศุกร์จนถึงเช้า ซึ่งการดำเนินชีวิตรูปแบบนี้ทำให้ร่างกายเกิดการปรับตัวไม่ทันและภาวะแปรปรวนอย่างหนัก คล้ายกับการเดินทางข้ามโซนเวลานั่นเอง แต่เป็นการเดินทางข้ามโซนเวลาซ้ำไปซ้ำมาซึ่งกิจวัตรประจำวันแบบนี้ส่งผลเสียระยะยาวต่อร่างกาย

ภาวะ Social Jet lag นี้ส่งผลให้เกิดภาวะอ่อนเพลียจากทำงาน โดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์เนื่องจากเรานอนดึก ตื่นสาย ในช่วงวันหยุด บางคนมีอาการอ่อนเพลียตลอดทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ภาวะ Social Jet lag นั้นยังส่งผลต่อโรคอ้วนถึง 33 % เพราะว่าอาการอ่อนเพลียส่งผลให้ร่างกายไม่อยากเคลื่อนไหวไม่รู้สึกอยากเคลื่อนที่ด้วย นอกจากนี้ภาวะดังกล่าวยังส่งผลต่อแรงจูงใจในการออกกำลังกายด้วย